VÄLKOMNA
till Hovdsjö 1:70;s medlemssida
"protokollsidan"

2021-02-05
Protokoll från styrelsemöte 2021-02-05 finns nu att läsa här!

2015-04-12
Protokollet från Föreningsstämman 2015-04-12 finns nu att läsa här!

2014-04-06
Protokollet från Föreningsstämman 2014-04-06 finns nu att läsa här!

2013-04-21
Protokollet från Föreningsstämman 2013-04-21 finns nu att läsa här!

2012-04-22
Protokollet från Föreningsstämman 2012-04-22 finns nu att läsa här!

2011-11-13
Minnesanteckningar från extra föreningsstämma 2011-11-13 finns nu att läsa här!

2011-03-27
Protokollet från Föreningsstämman 2011-03-27 finns nu att läsa här!

2011-01-26
Protokollet från styrelsemöte 2011-01-26 finns nu att läsa här!

2010-04-14
Protokollet från konstituernade möte 2010-04-14 finns nu att läsa här!

2010-04-14
Protokollet från styrelsemöte 2010-04-14 finns nu att läsa här!

2010-03-28
Protokollet från Föreningsstämman 2010-03-28 finns nu att läsa här!

2010-02-03
Protokollet från styrelsemöte 2010-02-03 finns nu att läsa här!

2009-10-06
Protokollet från styrelsemöte 2009-10-06 finns nu att läsa här!

2009-05-04
Protokollet från Föreningsstämman 2009-04-27 finns nu att läsa här!

2009-03-02
Protokollet från styrelsemöte 2009-03-02 finns nu att läsa här!

2008-11-03
Protokollet från styrelsemöte 2008-11-03 finns nu att läsa här!

2008-06-17
Protokollet från extra styrelsemöte 2008-06-17 finns nu att läsa här!

2008-04-06
Protokollet från Föreningsstämman 2008-04-06 finns nu att läsa här!

2008-03-07
Minnesanteckningar från styrelsemötet 2008-03-07 finn nu att läsa här!

2007-04-22
Protokollet från Föreningsstämman 2007-04-22 finns nu att läsa här!

2007-02-22
Protokollet från styrelsemötet 2007-02-22 finns nu att läsa här!

2006-05-07
Protokollet från styrelsemötet 2006-05-07 finns nu att läsa här!

2006-04-23
Protokollet från Föreningsstämman 2006-04-23 finns nu att läsa här!

2006-03-16
Protokollet från styrelsemötet 2006-03-16 finns nu att läsa här!

2005-12-27
Protokollet från styrelsemötet 2005-12-27 finns nu att läsa här!

2005-11-20
Protokollet från styrelsemötet 2005-11-20 finns nu att läsa här!

2005-10-23
Protokollet från Medlemsmöte 2005-10-23 finns nu att läsa här!

05-04-24
Protokollet från Föreningsstämman 2005-04-24 finns nu att läsa här!

05-01-30
Protokollet från styrelsemötet 2005-01-30 finns nu att läsa här!

04-06-20
Protokollet från Föreningsstämman 2004-06-20 finns nu att läsa här!

04-04-25
Protokollet från Föreningsstämman 2004-04-25 finns nu att läsa här!

04-03-07
Protokollet från styrelsemötet 2004-03-07 finns nu att läsa här!  

03-09-14
Protokollet från styrelsemötet 2003-09-14 finns nu att läsa här!  

03-04-27
Protokollet från Föreningsstämman 2003-04-27 finns nu att läsa här!

03-02-16
Protokollet från styrelsemötet 2003-02-16 finns nu att läsa här!

02-09-29
Protokollet från halvårsmötet 2002-09-29 finns nu att läsa här!

02-09-04
Protokollet från styrelsemötet 2002-09-04 finns nu att läsa här!

02-05-09
Protokollet från styrelsemötet 2002-05-09 finns nu att läsa här!

02-04-28
Protokollet från Föreningsstämman 2002-04-28 finns nu att läsa här!

02-02-11
Protokollet från styrelsemötet 2002-02-11 finns nu att läsa här!

01-08-16
Protokollet från styrelsemötet 2001-08-16 finns nu att läsa här!

01-08-06
Protokollet från styrelsemötet 2001-08-06 finns nu att läsa här!

01-06-20
Protokollet från styrelsemötet 2001-06-20 finns nu att läsa här!

01-04-29:
Protokollet från Årsmötet 2001-04-29 finns nu att läsa här!

01-03-16:
Protokollet från styrelsemötet 2001-03-16 finns nu att läsa här!

00-09-10:

Protokollet från styrelsemötet 2000-08-27 finns nu att läsa här!

00-08-24:
Protokollet från styrelsemötet 2000-08-13 finns nu att läsa här!

00-05-03:
Protokollet från styrelsemötet 2000-04-26 finns nu att läsa här!

00-04-18:
Protokollet från Årsmötet 2000-04-16 finns att läsa här!

00-02-23:
Protokollet från styrelsemötet 00-02-20 finns nu att läsa här!

Tillbaks till Föreningssidan