Styrelsemöte Hovdsjö 1:70 Ek. Förening 2002-09-04

Närvarande: Leif Johansson, Jenny Gustafsson, Anna Jönsson, Lars-Erik Rosengren, Rolf Adamsson, Bertil Eriksson samt Mia Mattsson.

§ 1 Mötets öppnande
     Vi samlades på myrutan utanför affären och mötet förklarades öppnat av ordförande Leif Johansson.

§ 2 Förslag till dagordning
     Dagordningen genomlästes av samtliga närvarande och godkändes.

§ 3 Val av justerare
     Till justerare utsågs Mia Mattsson och Leif Johansson.

§ 4 Föregående mötes protokoll
     • Konstitueringen av styrelsen, med ändringar: Vice ordförande – Rolf Adamsson, sekreterare –
       Jenny Gustafsson, vice sekreterare – Anna Jönsson är nu registrerad hos PRV.
     • Förnyelse av kyl- och frysanläggning till affären är utfört. Det som vi åter tog upp är den AC-
        anläggning som har installerats i affärslokalen. Den bör ses över då den inte ger tillräckligt med
        kyla i lokalen. Agne och Bosse kom överens om inköpet men Ek. för. har inte varit med i
        diskussionen. Då vi känner ansvar för detta trots att vi inte deltagit i inköpet så ska Leif och
        Rosengren ta upp saken till diskussion med Agne.
     • "Välkommen till Nyhem" -skyltarna som ska sättas upp har fått alla tillstånd som erfordras för
        uppsättningen. Anders och Lars har blivit tillfrågade om dom kan sätta upp dessa skyltar vid
        infarterna och bekräftat att dom ska göra detta. Mia ska påminna dom om saken.
     Lastkajen ang. yrkesinspektionens påpekande: Bertil har pratat med Stig men inget beslut är fattat.
       Yrkesinspektionen måste få säga sitt först. Rolf Adamsson pratar med YI om vad exakt som skulle  
       åtgärdas då vi inte längre har tillgång till det besiktningsprotokoll som utfärdades till förra
        handlaren Marja Vuohtoniemi.
     • Vi ska skicka in redovisningen för de 10 000:- som vi fått beviljat till marknadsföring av bygden
        senast den 30:e september. Leif och Lars-Erik sköter om detta.

§ 5 Verksamhetsrapport sommaren:
     • Cykelloppet "Hovdsjön runt" vart en succé som vi hoppas ska kunna bli en återkommande årligt
        evenemang.
     Auktionen gick skapligt och inbringade en bra slant till föreningen. Det som återstår är att avsyna
        lokalen samt att ev. höra med ansvariga om vi kan få ha kvar de saker som inte såldes denna gång
        tills nästa auktion går av stapeln. För nog ska vi försöka att få till ytterligare auktioner i bygden!
     Nyhemsdagarna: jättemycket folk i rörelse. De affischer och annonser som har satts ut har fått
        väldigt stor genomslagskraft. Sonia på Antik & Begagnat har i sommar slagit rekord både när det
        gäller antalet besökare och på försäljningen.
     Annonser och "småblänkare" i Bräckebladet om Nyhem.nu har gett hemsidan en stadigt
        uppåtgående besöksstatistik. Även andelen återbesökare ökar för varje dag! Detta ger vi
        Rosengren en enormt stor eloge för då han har varit väldigt flitig med att uppdatera sidan ständigt.
     Parkeringen nere vid Gimåbron har i sommar varit väldigt välbesökt med många övernattningar av
        husvagnsekipage, tältare m.fl. Kan vi titta på om vi med enkla medel kan ordna så att det finns
        bänkar och bord där även nästa sommar? Samt att utedasset hålls fräscht och fint?!?
     Vi ska söka nya pengar från kommunen för den fortsatta marknadsföringen av bygden då detta
        hittills har slagit väldigt bra ut.
     Sammanfattningsvis: Det har varit en bra sommar som har genererat mycket pengar till
        föreningens kassa, vilket vi givetvis är jätteglada för!

§ 6 Ekonomisk rapport
        "Finansminister" Rosengren rapporterar att föreningen förut drogs med en skuld på 205 000:- I dags-
        läget har vi ett plus som kommer att sluta på ca 93 000 :- i bruttovinst. Vi behöver inte använda
        oss av någon checkkredit. Då vi står inför ett angenämt problem, nämligen att se över hur vinsten
        ska fonderas, (Ev. i en framtida reparationsfond?), så överlåter vi till Rosengren att anlita Tonni om
        hur vi ska gå till väga för att på bästa sätt förvalta vinsten.
        Vi har fortfarande 17 000:- kvar att hämta igen från Länsstyrelsen i bidrag som vi ännu inte har
        plockat ut.

        Hyresintäkten från affären och hemtjänsten ger idag ett överskott på 1000:-/månad tack vare att
        räntekostnaderna nu är borta, vilket är toppenbra! Tillfälligt ser det nu jättebra ut vilket gör att vi
        inte behöver avisera någon hyreshöjning för våra hyresgäster!

§ 7 Inför halvårsmötet
     • Datum bestämdes till söndagen den 29 september 2002, kl. 18.00.
     • Leif och Rosengren stä,ller i ordning kallelsen samt ansvarar för utskicket, vilket blir ca. 150
       stycken. I kallelsen skall det stå en kort rapport om sommaren, påminnelse om att man kan kolla på
       Nyhem.nu, lite om barometern samt en sammanfattning av det ekonomiska läget i korthet.
     Leif ordnar med en annons om mötet i Bräckebladet och tar reda på om vi kan få hit Linda Rattfeldt
       från Kälarne till underhållningen. Leif ska även kolla om vi kan få något ekonomiskt stöd från ABF
       för underhållningen.
     Handlaren redovisar hur det har gått för dom under första året.
     • Vi beslutade att inte skicka ut inbetalningskorten för medlemsavgiften förrän vi skickar ut inbjudan
       till årsmötet.
     "Förrådet" fixar fika.

§ 8 Övriga frågor
Macken
       Bosse har blivit uppringd av en kille som kan sälja ett räkneverk till honom som gör att man kan
       tanka fullt och sedan gå in i butiken och betala. 5 000:- skulle denna tingest kosta i inköp. Sedan
       ska den installeras (både ute vid pumpen och inne på affären.. Då vi inte är insatta i hur detta
       fungerar i praktiken och det på detta möte dök upp en massa frågeställningar som vi inte har svar på
       så kan inte vi fatta ett beslut i frågan utan det måste Bosse göra själv. Då vi inte har någonting
       med macken att göra, har vi fattat följande beslut:
       Vi kan ställa kapital till förfogande men inte investera i macken! Vi ska prata med Bosse och säga till
       honom att vi kan låna ut en summa på max 8 000:- inkl. moms för denna investering och att vi kan
       göra en långsiktig återbetalningsplan. Till exempel att han betalar tillbaka en viss summa per liter
       såld bensin? Bosse själv får sköta förhandlingarna med OK/Q8 om detta, det lägger vi oss inte i. Han
       får själv fatta beslutet om han ska göra denna investering eller ej.
       Vi vill dock ha svar på våra frågor om hur det fungerar i praktiken; kan man fortsätta att tanka
       sedel även på dagtid eller blir det bara på kvällarna detta är möjligt? Måste det till två separata
       pumpar för ändamålet eller går det att köra på samma? Kommer priset på bensin bli det samma som
       förut eller kommer macken då att räknas som bemannad och priserna att stiga?

Annonsering
       Angående småannonserna på Nyhem.nu har vi pratat om att dessa ska ligga ute i max två veckor för
       att få in nya annonser hela tiden och på så sätt få fart på sidan. Vi pratade också om att ta betalt
       av företag som vill annonsera på sidan. Detta ska vara en symbolisk summa som till slut kanske kan
       bidra till att sidan blir någorlunda självbärande?!? Kan vi påtala det höga antalet besökare som ju
       faktiskt besöker sidan och på så sätt få folk mera intresserade av att lägga in annonser hos oss?
       Detta är något vi får fundera på och ta upp på nästa möte igen.


§ 9 Mötets avslutande
       Mötet avslutades i god sämja av Leif som konstaterade att detta var nog sommarens sista utemöte,
       han tackade för den här gången och önskade på återseende.

Vid pennan: Justeras:

______________________________ _____________________________________
Jenny Gustafsson Leif Johansson


Justeras:

____________________________
Mia Mattsson
Styrelsemöte Hovdsjö 1:70 Ek. Förening 2002-09-04


Till protokollsidan