Minnesanteckningar från styrelsemöte i Hovdsjö 1:70 Ek. förening, 
2008-03-07


Närvarande: Torsten Eriksson, Jan-Axel Glassing, Göran Bergström, 
Lars-Erik Nilsson och Stig Redin.

1   Styrelsen beslutar att årsstämma hålls 6 april kl. 16.00 på Vängåvan, Nyhem.
 Inbjudan/kallelse till årsstämman ska skickas ut mellan 14 mars och 19 mars.

2   Arbetsfördelning inför årsstämman:
   - Torsten skriver och kopierar inbjudan till årsstämma.
   - Stig och Jan-Axel skickar ut inbjudan.
   - Torsten sammanställer verksamhetsberättelse och -plan.
   - Göran bokar lokal och Stig beställer fika av Alliansen Vängåvan.
   - Kostnaden för lokal och fika delas lika av 1:70 och Nyhemsbygdens Byaråd. 
     (Byarådet har sin årsstämma efter 1:70)

3   Nya medlemmar; Formuleras med i inbjudan till årsmöte.

4   Värmesystem; Undersökning av kostnader för t ex bergvärme. Stig undersöker.

5   Installation för TV; Klart och inköp av ny TV sköts av Stig och Torsten.

6   Div komplettering av belysning m m; Göran fixar.7 Skylt för "Sviten"; Ny behövs. 
Stig fixar.

______________________                    ________________
Torsten Eriksson, sekreterare                    Stig Redin, ordförande

Till protokollsidan