Styrelsemöte måndag den 3 november 2008, Hovdsjö 1:70 Ek. förening

Närvarande: Ordf: Stig Redin,

                    Vice ordf: Göran Bergström

                    Sekreterare: Margareta Svelander

   Kassör: Torsten Eriksson,

   Ledamot: Börje Tegebro

§ Ordförande Stig hälsar välkommen

§ Till justeringsmän väljes Börje Tegebro och Torsten Eriksson

§ Ärendet för dagen är om vi ska besluta oss för att säga JA till bergvärme i huset 
Hovdsjö 1:70. Alternativet att billigt överta gamla pannan från Vängåvan visar sig 
vara en alltför kortsiktlig lösning så då återstår att borra för bergvärme.

Vi har tidigare presenterats fördelar med att byta ut den gamla oljepannan från 
1975 mot ett mera energisparande alternativ. Kostnadsberäkningar och övrigt förberedelsearbete är redan gjorda och slutligen har vi fått skriftligt besked med
godkännande från Bräcke kommuns miljökontor. Handelsbanken har också gett
ett muntligt lånelöfte.

Vi ser många fördelar med att installera jordvärme och en av dem är att det 
framtida värdet av fastigheten höjs. Inom en överskådlig framtid har vi tjänat in de 
utgifter som bergvärmeinstallationen kostat. En helt enig styrelse sa ja till att låna 
pengar i bank till bergvärme. Det blir ett inteckningslån och banken gör först en fastighetsvärdering. 

Styrelsen beslöt också att så fort vi får skriftliga lånegarantier sätter vi igång att borra.

 

Dag som ovan

________________________                      ____________________________

Sekr: Margareta Svelander                         Ordf: Stig Redin

 

Justerat:

________________________                      ____________________________

Torsten Eriksson                              Börje Tegebro

Till protokollsidan