Anteckningar förda vid extra föreningsmöte i Hovdsjö1:70 ek.förening Vängåvan 13 nov. 2011

Närvarande 17 personer enligt bilaga 1, närvarolista.

Ordförande Stig Redin hälsade välkommen och presenterade kända fasta kostnader för 2012, bilaga 2.

Kaisa Widen utsågs att föra anteckningar.

Genomgången av bilaga 2 visade att summa intäkter och utgifter ligger väldigt nära varandra och att åtgärder måste snabbt påbörjas.

Stig ställde frågan: Vad gör vi med ekonomiska föreningen?

Enligt stadgarna skall det vara en affärsrörelse. Stadgarna behöver inte ändras förrän vi vet hur det blir, Försäljning eller uthyrning. Det behövs minst 2 möten och årsmöte för att ändra stadgar.

Någon frågade hur många medlemmar förening har. Svaret blev 132 st. i nuläge från början var det 211 st. Osäkert hur medlemmar idag känner för att betala när de vet att det inte finns någon affär kvar. Alltså svårt att sia om hur mycket pengar som kommer in den vägen.

Två tänkta scenarier hur vi skall gå vidare: Sälja hela fastigheten eller Hyra ut till annan verksamhet. Det bästa är att få sälja allt till ett pris som gör föreningen skuldfri. Det finns en "kassaapparat" och en burkautomat som måste säljas, och då till någon som har verksamhet och är godkänd bidragstagare. Länsstyrelsen beviljar bidrag för inköp av kassa till affärsverksamhet. Säljer vi kassan till en sådan tar köparen också med et lån och bidrag som länsstyrelsen beviljat. Burkautomaten går kanske att säljas till annan verksamhet.

Att hyra ut är det andra alternativet. Bra vore det om det kan ge någon verksamhet till byn. Lokalen är stor och fin och har verkstad med värme och el. Garage finns också. Dessa är för närvande uthyrda med kort uppsägningstid. Delar av fastigheten är uthyrd till: Vävstugan, Byarådet, skoterklubben och Rolf Björk. Dessutom pågår vandrarhems uthyrning. Om detta kan fortsätta beror på hur ev. ny hyresgäst eller köpare vill använda fastigheten.

Annonser måste nu formuleras och vilka forum skall användas. Pengar måste satsas på någon slags aktiv marknadsföring. Blocket är ett förslag men det finns säkert fler. Kanske skall någon som kan och vet mera om det här anlitas.

De närvarande gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med att hitta lösningar, som ger pengar, för att undvika konkurs.

Stig tackade för visat intresse och hoppas få stöd och hjälp av fler.

Vid pennan

Kaisa Widen


 

Till protokollsidan