Hovdsjö 1:70 Ek.för. Styrelsemöte 2001-08-16

Närvarande: Lars-Erik Rosengren, Bertil Eriksson, Jenny Gustafsson, Rolf Adamsson, Leif Johansson, Bo Lindberg, Anna Jönsson.

 

 

§ 1      Mötets öppnande

          Leif öppnade mötet med att hälsa välkommen.

 

§ 2      Godkännande av dagordning

          Dagordningen godkändes och Jenny valdes till justerare.

 

§ 3      Rapport från invigningsdagen 11/8

Det uppskattades att ca 1500 personer sökt sig till Nyhem denna dag i samband med invigningen. Flera reportage i tidningar och Lönnå -kören som drog fullt hus i kyrkan bidrog till att göra dagen lyckad. Bröderna Lindqvist med Åke Jonsson och enmansteatern med Ram såg till att det var full fart på affären. Inkomsterna från dagen: 18 900:- från kyrkan, 5 000:- från lotteriförsäljningar samt att skoterklubben fick ihop 6 000:- , som samtliga går till Ek. föreningen.

 

§ 4      Förslag till åtgärder i förrådsbyggnad

a)  Ombyggnation

Rolf uppskattar materielkostnaden för upprustning av förråds- och lagerbyggnad, varmboning, (golv, väggar, tak och el), till ca 60 000:- inkl. moms. Anställd arbetskraft till ca. 10- 15 000:-. Ideellt arbete till ca 150 timmar. Rolf undersöker finansieringsmöjligheter genom näringslivsbolaget

 

b)  Uthyrning utöver nuvarande avtal

Hyran av förrådet är till självkostnadspris och kan eventuellt senare diskuteras.

 

§ 5      Beslut om att ev. ansöka om lån hos Svenska Handelsbanken

          Beslut fattades att ansöka om ett lån på 75 000:- i Svenska Handelsbanken 
 på 5 år, om inte annan finansiering kan ordnas.

 

§ 6      Förslag till namn på parken, tävling

          Det hade inkommit 40 namnförslag till parkdopet. Det vinnande förslaget var ”Mysrutan” och hade lämnats av Maj-Britt Jonsson i Östersund. Jenny gör en
 förfrågan till Mats Hjältman om att tillverka en skylt att sätta upp på platsen.

 

§ 7      Planteringar, rabatter mm

          Önskemål har framförts från folk att det ska göras ytterligare planteringar i parken. Då vi vet att det är många som delar sina växter på höst och vår så har vi sagt att den som vill dela med sig till parken gärna får plantera där. Det saknas dock ett lass matjord och detta kunde Rosengren dela med sig av mot att någon kunde hämta jorden hos honom i Dockmyr.


§ 8      Övriga frågor

          Handikappramp till affären

          Rolf ska kolla med kommunen om vi kan få fram en ramp för pensionärer och
 handikappade, för att underlätta deras vardag när det gäller att ta sig in på
 affären

 

          Annonser

          Ek. föreningen ska sätta ihop Tackannonser till alla som har hjälpt till att göra
 invigningsdagen så lyckad samt ett speciellt tack till Agne i samma blad.
 Detta kunde Leif åtaga sig att göra.

 

§ 9      Mötets avslutande

          Mötet avslutades i ”mysrutan” med kaffe och dopp som Bosse och Maj bjöd på,
 och som vi tackar allra varmast för!

_______________________________

Vid pennan: Bo Lindberg      

_______________________________________

Protokollet justeras: Jenny Gustafsson

________________________________

Ordförande: Leif Johansson