Här finns Nyhemsbygdens Byaråds protokoll:

Klicka bara på det mötesdatum du vill läsa mer om:

Årsmöte 24 april 2022
Årsmöte 14 november 2021
Årsmöte 22 mars 2020
Årsmöte 17 mars 2019
Årsmöte 25 mars 2018
Årsmöte 20 mars 2017
Årsmöte 17 april 2016
Årsmöte 12 april 2015
Styrelsemöte 8 oktober 2014
Vindkraftsmöte 14 juni 2014
Årsmöte 6 april 2014
Årsmöte 21 april 2013
Konstituernade möte 8 maj 2012
Årsmöte 22 april 2012
Årsmöte 27 mars 2011
Minnesanteckningar från möte 2010-10-31
Årsrapport 2010

Årsmöte 23 mars 2010
Minnesanteckningar från styrelsemöten 26 oktober och 9 november 2009
Minnesanteckningar från mötestorg i Gimdalen 2 juni 2009
Årsmöte 27 april 2009
Minnesanteckningar från möte 2009-03-16
Minnesanteckningar från möte 2008-12-08  Kommunens Minnesanteck. från samma möte 2008-12-08
Minnesanteckningar från möte 2007-11-26
Årsmöte 22 april 2007
Minnesanteckningar från möte 2007-02-04
Minnesanteckningar från möte 2006-06-18 (Macken)

Minnesanteckningar från möte 2006-05-16
Årsmöte 23 april 2006
Minnesanteckningar från möte 2006-03-16
Årets serviceföretagare/servicepersoner 2005
Minnesanteckningar från möte 2005-09-12
Konstituerande möte 2005-04-24
Årsmöte 24 april 2005
Minnesanteckningar från möte 2005-01-24
Mötestorg i Gimdalen 29 november 2004
Minnesanteckningar från möte 2004-11-15
Minnesanteckningar från möte 2004-10-11
Minnesanteckningar från möte 2004-06-07
Minnesanteckningar från möte 2004-05-17
Konstituerande möte 2004-04-25
Årsmöte 25 april 2004
Minnesanteckningar från möte 040126
Mötestorg i Gimdalen 17 september 2003
Konstituerande möte 2003-04-27
Bildande av Nyhemsbygdens Byaråd den 24 april 2003


Till föreningssidan