Här finns Nyhemsbygdens Byaråds protokoll:

Klicka bara på det mötesdatum du vill läsa mer om:

Årsmöte 22 mars 2020
Årsmöte 17 mars 2019
Årsmöte 25 mars 2018
Årsmöte 20 mars 2017
Årsmöte 17 april 2016
Årsmöte 12 april 2015
Styrelsemöte 8 oktober 2014
Vindkraftsmöte 14 juni 2014
Årsmöte 6 april 2014
Årsmöte 21 april 2013
Konstituernade möte 8 maj 2012
Årsmöte 22 april 2012
Årsmöte 27 mars 2011
Minnesanteckningar från möte 2010-10-31
Årsrapport 2010

Årsmöte 23 mars 2010
Minnesanteckningar från styrelsemöten 26 oktober och 9 november 2009
Minnesanteckningar från mötestorg i Gimdalen 2 juni 2009
Årsmöte 27 april 2009
Minnesanteckningar från möte 2009-03-16
Minnesanteckningar från möte 2008-12-08  Kommunens Minnesanteck. från samma möte 2008-12-08
Minnesanteckningar från möte 2007-11-26
Årsmöte 22 april 2007
Minnesanteckningar från möte 2007-02-04
Minnesanteckningar från möte 2006-06-18 (Macken)

Minnesanteckningar från möte 2006-05-16
Årsmöte 23 april 2006
Minnesanteckningar från möte 2006-03-16
Årets serviceföretagare/servicepersoner 2005
Minnesanteckningar från möte 2005-09-12
Konstituerande möte 2005-04-24
Årsmöte 24 april 2005
Minnesanteckningar från möte 2005-01-24
Mötestorg i Gimdalen 29 november 2004
Minnesanteckningar från möte 2004-11-15
Minnesanteckningar från möte 2004-10-11
Minnesanteckningar från möte 2004-06-07
Minnesanteckningar från möte 2004-05-17
Konstituerande möte 2004-04-25
Årsmöte 25 april 2004
Minnesanteckningar från möte 040126
Mötestorg i Gimdalen 17 september 2003
Konstituerande möte 2003-04-27
Bildande av Nyhemsbygdens Byaråd den 24 april 2003


Till föreningssidan