Välkommen till Nyhemsbygdens Byaråd
- tidigare under namnet förrådet  -


Nyhemsbygdens Byaråd
Är en ideell förening som står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa
politiska och privata intressen.

Föreningen skall bevaka bygdens intressen samt vara en länk mellan dess innevånare och kommunen.

Information kommer att spridas via anslag på befintliga anslagstavlor och på hemsidan www.nyhem.nu