Förtroendevalda inom Nyhemsbygdens Byaråd
under verksamhetsåret 2020

Ledamot/ordförande: Stig Redin
Lugnvik 104
tfn. 0693 - 120 95

Ledamot: Gunnar Eriksson
Hovdsjö
tfn. 0693 - 120 12

Ledamot: Paul Jonsson
Nyhem 234 c
tfn. 0693 - 120 57

Ledamot: Göran Bergström
Nyhem 206
tfn. 0693 - 121 22  

Ledamot: Börje Tegebro
Nyhem 263
tfn. 0693 - 121 29
 

Ersättare: Helena Hannus
Nyhem 166
tfn. 0693 - 121 27

Ledamot: Carina Hedberg
Nyhem 522
tfn. 0693 - 120 04  

Revisorer:
Valberedning: 
Marie Bjänndal
Nyhem 184
tfn. 0693-120 89

Gun Johansson
Grötingen 109
tfn. 0693-150 25


Lars Isaksson
Nyhem 166
tfn. 0693-121 27
Kaisa Widén
Nyhem 206
tfn. 0693-121 22
 

Tillbaka