Välkommen till "Förrådet"
- arbetsgruppen för bygden -

"Förrådet" upphörde som sammanslutning den 27 april 2003
och finns nu i ny skepnad som 
NYHEMSBYGDENS BYARÅD
Möte på Vängåvan
Än en gång måste vi samlas för att diskutera vad som händer i vår bygd.
Vi kallar till detta möte ALLA föreningar och sammanslutningar som finns i området; Nyhem, Gimdalen, Ulvsjö, Dockmyr, Hovdsjö, Lugnvik och Rotsjö.
Det är viktigt att varje förening ser till att vara representerad. Detta gäller ALLA föreningar, vägföreningar, fiskevårdsområden, idrotts- och skoterklubbar mm.
Vi skall gå igenom vilka föreningar som är verksamma, vad man har för verksamhet, hur många medlemmar och vilka aktiviteter man bedriver, om man har behov av lokaler mm.

Det är VÄLDIGT viktigt att alla är representerade, då detta möte är av stor vikt för vilka lokaler som kommer att finnas i framtiden och andra beslut av stor vikt kommer att fattas.

Missa nu inte detta tillfälle att göra din röst hörd,
utan kom på mötet!

Syftet med arbetsgruppen
Gruppens syfte är att verka som samrådsgrupp för redan befintliga föreningar inom Nyhems socken.

Information kommer att spridas via anslag på befintliga anslagstavlor och på hemsidan nyhem.eu

 


Angelägna frågor för gruppen att börja arbeta med
  • Ta del av förslag på ombyggnation av vägen genom Nyhem samt vara med och påverka utformningen av området kring affären och bensinmacken.
  • Utarbeta förslag på rastplatser och vildmarkscamping i Gimåområdet.
  • Upprustning och komplettering av anslagstavlor och informationsskyltar i området
  • Vidareutveckling av hemsidan nyhem.nu

"Förrådet" är arbetsnamnet på samrådsgruppen. Namnet kommer av FÖReningsRÅDET.