Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2004-10-11

NYHEMSBYGDENS BYARÅD
MÖTE MÅNDAGEN DEN 18 OKTOBER

Närvarande: Lars Rosengren, Anna Jönsson, Rolf Adamsson,
Stig Redin, Göran Bergström, Helena Hannus,
Mikael Svensson.

PROTOKOLL

1. Uppdrag Granskning (TV-programmet) är intresserade att 
    eventuellt ta upp hur kommunen har gått tillväga när 
    de stängde våran förskola Solbacken. De vill därför ha kopior 
    på alla mötesprotokoll från föräldramöten, politikermöten 
    samt brev från föräldrarna till politiker, och svarsbrev och 
    beslutsmaterial som kom från politikerna. 
    Även tidningsartiklar angående Solbacken ska skickas med. 
    Detta har Anna Jönsson och Mia Eliasson tagit på sig att gå 
    igenom och sortera och skicka iväg det material som 
    Uppdrag Granskning behöver.
    Efter nedläggningen så har bygden fått en dagbarnvårdare, 
    det är Anna-Greta Persson i Nyhem, hon har jobbat på 
    Solbacken fram till nedläggningen, hon har nu bett 
    Rolf Adamsson om hjälp att kolla med kommunen om det 
    finns möjlighet att få hyra den lägenhet med tre rum och kök 
    som är ledig i Nyhem, eftersom utrymmet hemma hos henne är 
    lite litet. Och om det går att bilda en kooperativ förskola istället.

2. Utredning för Nyhemsbygden tas upp på nästa möte.

3. Fotokurs, det ser ut som om många av oss i våran bygd 
    behöver en kurs i fotografering, eftersom det kommer in så 
    lite bilder till våran hemsida och till turistbyrån, för det behövs 
    mer att läsa om vad som händer eller har hänt i våran bygd, 
    allt är intressant litet som stort, Lars Rosengren för in allt, så 
    skriv till honom. 
    Lars Rosengren kollar med ABF vad en sådan fotokurs kan kosta, 
    max 300 kr tyckte vi. Annars ordnar vi en kurs själva och annonserar 
    om det i kommunbladet.

4. Kulturprojektet, skyltar för våra sevärdheter i skog och mark, 
    ex Skottkällan, Vilstenen m.m., kommer att sättas upp nästa sommar. 
    Tillstånd från markägare behövs först.

5. Ekonomin, är bra ca 9000kr, väntar på 4000kr som vi har ansökt om 
    hos kommunen.

6. Mötes torg med våra politiker kommer att äga rum i 
    Gimdalen på Kullagården den 29 november kl 19:00.
    ALLA ÄR VÄLKOMNA!
    Byarådet ansvarar för att hålla i mötet. Frågor till politikerna ska lämnas 
    in i förväg, så ett nytt byarådsmöte kommer att ske den 15 november för 
    att gå igenom vilka frågor som ska tas upp.

7. Övriga frågor fanns inte.

8. Mötet avslutat.

Ordförande för mötet: Rolf Adamsson
Sekreterare för mötet: Helena Hannus

Tillbaka