Minnesanteckningar från styrelsemöte i Nyhemsbygdens Byaråd,
2009-10-26 kl. 1900

Närvarande: Rolf Adamsson, Lars-Erik Rosengren, Stig Redin, Göran Bergström och
Börje Tegebro. Övriga kallade, men ej närvarande.

1 Mötet beslutar att Byarådet satsar max 1 000 kronor till ny anslagstavla.

2 Följande föreningar är villiga att bidraga till ny anslagstavla i Nyhem.
   Alliansen Vängåvan 1 000 Kr
   Hovdsjö 1:70 ek. för. 1 000 Kr
   Hovdsjö FVO 2 000 Kr
   Hovdsjö Vägsamfällighet 2 000 Kr
   Vävstugan 1 000 Kr

3 Göran Bergström och Stig Redin undersöker förutsättningarna för att med
   ovanstående finansiering få till stånd en ny anslagstavla. Detta innebär att
   Byarådet avslutar ärendet Anslagstavlan .


4 Byarådet har fått en skrivelse från Bräcke kommun beträffande nya regler för
   strandskydd, där kommunen vill att vi skall yttra oss.
   Kartmaterial och övriga handlingar finns på bykontoret för genomläsning fram till
   den 9 november 2009.

5 Rolf Adamsson lämnar en kort information om ABF-filmen. Bygdehistoriska
   föreningen är vidtalad och undersöker förutsättningarna att starta en cirkel i
   ämnet ABF-filmen.


Minnesanteckningar från styrelsemöte i Nyhemsbygdens Byaråd,
2009-11-09 kl. 1900

Närvarande: Rolf Adamsson, Lars-Erik Rosengren, Stig Redin, och Börje Tegebro.
Övriga kallade, men ej närvarande.

1 Redovisning av synpunkter på strandskyddshandlingarna.

2 Vid kommunens möte den 26 november 2009 kl. 1900 angående nya
   strandskyddsregler representeras Byarådet av Rolf Adamsson,
   Stig Redin och Lars Rosengren.


__________________________     _____________________________
Lars Rosengren, sekreterare               Rolf Adamsson, ordförande

Till protokollsidan