Konstituerande styrelsemöte för Nyhemsbygdens Byaråd 030427

               Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Jan-Axel Glassing, Anna Jönsson, 
               Stig Redin och Lars-Erik Rosengren.

1

Mötet öppnades av ordförande Rolf Adamsson som tackade för förtroendet. Anna Jönsson valdes till mötessekreterare och Göran Bergström till justerare.

2

Konstituering av styrelsen fram till nästa årsmöte:
Sekreterare: Anna Jönsson
Kassör: Lars-Erik Rosengren

3

Beslöts bemyndiga ordförande och kassör att, var för sig, teckna firman.

4

Inga övriga frågor.

5

Mötet avslutades.


        Anna Jönsson
         
____________________________

       Anna Jönsson, sekreterare

       
       Rolf Adamsson

         _____________________________
       Rolf Adamsson, ordförande

        Göran Bergström
       _____________________________
       Göran Bergström, justerare

 

Tillbaka