Minnesanteckningar från möte 2006-06-18Nuläge
OKQ8 har meddelat att man i slutet av september 2006 stänger Minipris i Nyhem.
December 2005: Arrendeavtal för marken sägs upp.
Våren 2006: Avtal för skötsel av stationen sägs upp muntligt (skriftligt på begäran)
11 maj: Information om stängningen till styrelsen för OKQ8 Bräcke.
Försäljningen (bensin + diesel) idag: ca 10 m³/mån (120 m³/år).
Ersättning till markägaren: 3 öre/såld liter
Ersättning för skötsel : 2000 kr/mån + 3 öre/såld liter (- skatt & sociala avgifter)


Vad vill vi?
Mötet var överens om att bygden behöver bensin-/dieselautomat och vi ska därför försöka behålla stationen i någon form.


Hur går vi vidare?
En arbetsgrupp utses som får i uppdrag att undersöka möjligheterna till fortsatt drift av bensin-/dieselautomat i Nyhem.
En kortautomat skulle eventuellt kunna fördubbla omsättningen.


Har Du kontakter, tips eller annat som arbetsgruppen kan ha nytta av, hör av Dig!

Arbetsgrupp för ”mack” i Nyhem:
Margareta Svelander – 0693-120 32, 070-521 54 67, margareta.svelander@zonline.se
Anna-Greta Tegebro – 0693-121 29, 070-22 46 883, tegebro@telia.se
Helena Hannus – 0693-121 27, 070-299 54 31
Anna Jönsson – 0693-120 56, 070-62 65 165, anna.h.jonsson@zonline.se

Till protokollsidan