Nyhemsbygdens Byaråd
möte torsdagen 12 juni 2014

 

 Till torsdagen den 12 juni 2014  hade Nyhemsbygdens Byaråd inbjudit till  att
 diskutera  en eventuell vindkraftsutbyggnad.

 

 Byarådets Stig Redin informerade om de nu kända planer på en eventuell vindkraftsutbyggnad.
 Mötet enades om att sända framkomna synpunkter i skriftlig form till Bräcke kommun och
 Länsstyrelsen i Jämtlands Län.

 


se skrivelse till 
Bräcke Kommun 
Länsstyrelsen i Jämtlands Län
 
Tillbaka