Protokoll förda vid Hovdsjö-Lugnvik VSF möten. 
Årsmöte den 3 april 2023
Årsmöte den 21 mars 2022
Styrelsemöte den 5 februari 2021
Årsmöte den 18 mars 2019
Tillsynsprotokoll - Väg 32926 2018
Årsmöte den 16 april 2018
Årsmöte den 6 mars 2017
Årsmöte den 18 april 2016
Årsmöte den 13 april 2015
Årsmöte den 14 april 2014
Årsmöte den 15 april 2013
Årsmöte den 25 april 2012
Årsmöte den 18 april 2011
Årsmöte den 19 april 2010
Årsmöte den 20 april 2009
Årsmöte den 21 april 2008
Årsmöte den 23 april 2007
Årsmöte den 24 april 2006
Årsmöte den 25 april 2005
Årsmöte den 26 april 2004

 

till Vägsamfällighetens huvudsida