Verksamma föreningar i Nyhemsbygden
 
Byaråd Nyhemsbygdens
Bygdehistoriska föreningen
1:70 Ekonomisk Förening
Fiber Nyhems
Fiske Hovdsjö fiskevårdsförening
Skoterklubben Nyhems
Sockenstugan Föreningen Gamla
Vängåvan Alliansen
Vägsamfällighet Hovdsjö- Lugnviksvägens Samfällighetsförening
Vävstugan
tillbaka