Protokoll från Sockenstugans möte
den 20 juni 2016 om dess framtid.
Nedläggning eller ansökan om inträde
i Nyhems Bygdehistoriska Förening

läs mer här

  Tillbaka