Nyhems Snöskoterklubb
"protokollsidan"

2010-03-26
Protokollet från  Årsmötet 2010-03-29 finns nu att läsa här!

09-04-26
Protokollet från  Årsmötet 2009-03-15 finns nu att läsa här!

05-01-13
Protokollet från  styrelsemötet 2005-01-13 finns nu att läsa här!

04-01-25
Protokollet från  styrelsemötet 2004-01-25 finns nu att läsa här!

04-01-18
Protokollet från  styrelsemötet 2004-01-18 finns nu att läsa här!

03-11-23
Protokollet från  styrelsemötet 2003-11-23 finns nu att läsa här!

03-04-23
Protokollet från  styrelsemötet 2003-04-23 finns nu att läsa här!

03-03-09
Protokollet från styrelsemöte 2003-03-09 finns nu att läsa här!

03-02-16
Protokollet från  årsmötet 2003-02-16 finns nu att läsa här!

02-10-15
Protokollet från extra årsmötet 2002-10-15 finns nu att läsa här!

02-05-16
Protokollet från styrelsemöte 2002-05-16 finns nu att läsa här!