Protokoll

Årsmöte Vängåvan Alliansen

2013-03-19

Närvarande:          Patrik Lindberg, Lars Isaksson, Torbjörn Svensson, Peter Persson, Kaisa Widén, Göran Bergström, Sven-Göran Svensson, Stig Redin, Helena Hannus, Anders Isaksson, Börje Tegebro, Carina Boije, Sven-Ove Svensson, Magnus Berggren, Margareta Stenlund, Anita Svensson, Jonas Sandbom, Desiré Sandbom,

 

1.     Mötet öppnas.

2.     Patrik Lindberg valdes till ordförande för mötet.

3.     Helena Hannus valdes till sekreterare för mötet.

4.     Torbjörn Svensson och Sven-Göran Svensson.

5.     Mötet är behörigt utlyst.

6.     Dagordningen godkänndes, efter att punkt 16 tagits bort.

7.     Fastställande av ombudsförteckning:

Logen Vårblomman: Sven-Ove Svensson

Nyhems Idrottsförening: Börje Tegebro

Nyhems Sångkör: Helena Hannus

Hovdsjö 1:70 Ek.förening: Stig Redin

Nyhems Snöskoterklubb: Jonas Sandbom

Nyhems Bygdehistoriska förening: Sven-Göran Svensson

Hovdsjö Byamän: Göran Bergström

Hovdsjö FVO: Stig Redin

Hovdsjö-Lugnvik Vägsamfällighet: Stig Redin

Tvärvägen: Torbjörn Svensson

Nyhems Jaktklubb: Anders Isaksson

8.     Verksamhetsberättelsen för 2012 godkänndes.

9.     Ekonomisk berättelse för 2012 godkänndes.

10.                                Revisionsberättelse för 2012 godkänndes,

11.                                Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

12.                                Inga ersättningar har begärts.

13.                                Inga motioner har inkommit.

14.                                Styrelseval:

Ordförande 1 år: Magnus Berggren

Kassör 2år: Peter Persson

Ledamöter 2st 1år: Helena Hannus, Carina Boije

Revisorer 2st 1år: Sven-Ove Svensson, Kaisa Widén

Revisorsuppleanter 2st 1år: Gun Johansson,

         Gunnel Svensson Valberedare 2st 1år: Lars Isaksson, Jonas Sandbom

15.                                Flaskracefonden: Inga ansökningar om bidrag från
            fonden har inkommit, 39341kr finns i Fonden.

16.                                Ströks vid punkt 6. (Ny Vaktmästare)

17.                                Övriga Frågor:

Byarådet har tagit beslut om att bygga ett skjul för sandningsgrus, skjulet vill man placera på Vängåvans tomt, vid postlådorna. Mötet godkänner detta.

Vängåvan behöver fler parkeringsplatser, mötet beslutade att man ska titta på det i samband med bygget av skjul för sandningsgrus.

Städregler behövs, styrelsen får i uppdrag att upprätta regler för städning.

 

18.                                Mötet avslutades med fika.

 

________________________________                       ________________________________

Patrik Lindberg, Ordförande för mötet                         Helena Hannus, Sekreterare för mötet

 

________________________________                       ________________________________

Torbjörn Svensson, Justerare                                         Sven-Göran Svensson, Justerare


Tillbaka