Protokoll fört vid Alliansen Vängåvans extramöte den 5 oktober 2008 kl. 15.00
Plats: Vängåvan, Nyhem

Närvarande: Logen Vårblomman. Sven-Ove Svensson Nyhems I F: Sven-Ove Svensson
Nyhems sångkör: Kaisa Widen
Hovdsjö 1:70 ek. förening: Stig Redin
Nyhems skoterklubb: Lars Isaksson
Nyhems vävstuga: Britt-Inger Isaksson
Nyhems Bygdehistoriska förening: Margareta Svelander
Hovdsjö Byamän: Göran Bergström
Nyhemsbygdens byaråd: Rolf Adamsson
Hovdsjö-FVO: Stig Redin
Hovdsjö-Lugnviks Vägsamfällighet: Majvor Milde
Mellanvägen: Lars Isaksson

§ 1 Ordförande Göran hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§ 2 Till mötesordförande väljs Göran Bergström

§ 3 Till mötessekreterare väljs Margareta Svelander

§ 4 Möjligheterna till installation av jordvärme i fastigheten Vängåvan redovisas. Det mesta är klart. Kommunens representant Anna Lindqvist har i veckan som varit gett ett muntligt tillstånd till jordvärme installation på Vängåvan. Hon skickar ett skriftligt kommande vecka till vår ordförande.

§ 5 Kostnadsförslaget är på 150 000 kr men det ska in ett anbud till från firman Martinssons vvs. Göran ordnar det snarast. Ordförande Göran har undersökt finansieringen av det hela. 
Han har kontaktat Länsstyrelsen, Boverket, Våra gårdar, Swedbank och Handelsbanken. Ingen beviljar lån till en förening idag. Då beslöt Kaisa Widen och Göran Bergström att själva erbjuda sig att låna ut pengar till Alliansen mot 4 % ränta.
Göran ska också undersöka om Alliansen kan låna 35 000 kr från Nyhems IF.

§ 6 Ett enat mötesdeltagande tackar för det fina initiativet och godkänner att ta emot lånet från Göran och Kaisa som med juristhjälp ska hjälpa till att skriva kontraktet.

§ 7 Ett enat möte beslöt att kvarvarande 25 000 kr från flaskrace fonden skall användas till jordvärme installation på Vängåvan.

§ 8 För att det ska bli så billigt som möjligt att installera jordvärme behövs frivillig arbetskraft. Anders Isaksson ska ta ned en stor tall som är i vägen och köra bort riset. Lars Isaksson kan hjälpa till med slangen. Övriga frivilliga i mån av tid är Stig Redin och Sven-Ove Svensson. Britt-Inger frågar Kjell Isaksson om han kan.

§ 9 Övriga frågor: Kaisa informerar att det blir en teaterkonferens i Nyhem den 19 november. Bräcke kommun har utsetts till testkommun vad det gäller teater i liten skala och även givits ett penga anslag för det.
Det kan behövas ett servituts dokument vad det gäller jordvärmen. Stig informerade att det kan vem som helst skriva och dokumentera i Härnösand. Det kostar bara några hundralappar.
Göran tar kontakt med Linjebyggarna i Hammarstrand och ber dem komma och märka ut var vissa elkablar ligger innan grävning.
Det behövs någon ny efter Bola som ansvarar för alkoholtillstånd vid offentliga sammankomster i Nyhem. Margareta kollar med Sörbygden hur de gjorde i fjol när de fick tre utbildade alkoholansvariga till byn.
Det är viktigt att lokalen Vängåvan används. För varje tillfälle betalas hyra. Frågan är om vi ska ordna något festligt med flask race sommaren 2009. Ett alternativ är att samarbeta med skoterklubben och ha puben öppen och kanske ordna enkel mat och dryck och sedan på kvällen köra ett flask race. Den frågan tar vi upp senare i vinter.

§ 10. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat


Dag som ovan:

________________________                  _______________________
Göran Bergström, ordf                          Margareta Svelander, sekr

Tillbaka