Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen, Vängåvan onsdagen den 20 augusti 2003
kl 18.00


Närvarande: Rolf Adamsson, Kaisa Widen, Göran Bergström, Camilla Lundahl,
Stig Redin och Margareta Svelander

1. Ordförande Göran B. hälsar välkommen och förklarar kvällens möte
öppnat

2. Till ordförande för mötet väljs Göran Bergström och till sekreterare
Margareta Svelander

3. Till justeringsmän väljs Camilla Lundahl och Rolf Adamsson

4. Föreningen Alliansen, Vängåvan har tidigare i år ansökt om bidrag
från Boverket för att kunna handikappanpassa Vängåvan. Boverket beviljade
bidraget med 165 000 kronor. Ombyggnaden beräknas kosta 180 000. Styrelsen
beslöt även att rusta upp Vängåvans toaletter samt se över broarna till en
kostnad på 35 000 kr. Totalkostnad för upprustning och renovering 215 000
kr. Bygglov beviljat. En enad styrelse beslöt att ansöka om ett lån på
50 000 kr.

5. Ordförande informerar att avverkningsplanerna fortskrider och kommer
att ske så snart som möjligt.

6. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Nyhem den 20 augusti 2003

Vid protokollet:


____________________________             ___________________________________
Margareta Svelander                               Göran BergströmJusteras:


_____________________________            __________________________________
Camilla Lundahl                                      Rolf Adamsson


Tillbaka