Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen, Vängåvan onsdagen den 20 augusti 2003
kl 19.00


Närvarande: Rolf Adamsson, Kaisa Widen, Göran Bergström, Camilla Lundahl,
Stig Redin och Margareta Svelander

1. Ordförande Göran B. hälsar välkommen och förklarar kvällens möte
öppnat

2. Till ordförande för mötet väljs Göran Bergström och till sekreterare
Margareta Svelander

3. Till justeringsmän väljs Camilla Lundahl och Rolf Adamsson

4. Styrelsen i "Föreningen Alliansen, Vängåvan" beslöt att kassör och
ordförande, var för sig, har teckningsrätt.

5.  Inför kommande ombyggnad beslöt en enad styrelse att föreningen
skulle ansöka om ett lån på 50 000 kr samt att lånetiden bör vara 3-5 år.

6. Göran Bergström och Rolf Adamsson får i uppdrag att fullfölja
upphandlingen inför renoveringen samt att sköta kontakten med
myndigheterna.

7. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.Nyhem den 20 augusti 2003


Vid protokollet:

___________________________            ___________________________________
Margareta Svelander                            Göran BergströmJusteras:


____________________________          ____________________________________
Camilla Lundahl                                  Rolf Adamsson

Tillbaka