Förtroendevalda för Alliansen Vängåvan
under verksamhetsåret 2015-


Ordförande: Magnus Berggren
Nyhem 
tfn.
693-120 13  070-5892598

Kassör: Peter Persson 
Nyhem 
tfn. 0693 - 120 27 070-3184416  
E-Post

Ledamot: Helena Hannus 
Nyhem
tfn. 0693 - 121 27

Ledamot: Carina Boije
Moarna  
tfn. 0693 - 120 32


Styrelsesuppleanter:

Stig Redin
 

Lugnvik
tfn. 0693 - 120 95 
Börje Tegebro  
Nyhem
tfn. 0693 - 121 29

Revisorer:
Sven - Ove Svensson  

Lugnvik
tfn. 0693 - 121 40
Kaisa Widén 
Nyhem
tfn. 0693 - 121 22  070-1516508    E-Post

 

Revisorsuppleanter:
Gunnel Svensson  

Lugnvik
tfn. 0693 - 121 50
Gun Johansson
Grötingen
tfn. 0693 -  150 25

Valberedare:
Lars Isaksson  

Nyhem
tfn. 0693 - 121 27
Ronny Hjelm
Nyhem
tfn. 0693 -  120 00

 

Tillbaka