Protokoll förda vid Alliansen Vängåvans möten. 
Årsmöte den 29 april 2015
Årsmöte den 1 Juni 2014
Årsmöte den 19 mars 2013
Årsmöte den 27 februari 2011
Årsmöte den 21 februari 2010
Årsmöte den 22 februari 2009
Möte den 5 oktober 2008  kl.15:00(extra)
Årsmöte den 20 april 2008
Årsmöte den 4 mars 2007
Årsmöte den 9 april 2006 kl. 18:00
Årsmöte den 26 februari 2005 kl. 16:00
Årsmöte den 1 april 2004 kl.19:00
Möte den 20 augusti 2003  kl.19:00(andra)
Möte den 20 augusti 2003  kl.18:00
Årsmöte den 7 april 2003 kl.19:00

till Vängåvans huvudsida

Tillbaka