Förtroendevalda för Hovdsjö - Lugnvik VSF
under verksamhetsåret 2018 -

Ordförande: Stig Redin 
Lugnvik 
tfn. 0693 - 120 95


Kassör: Gunnar Eriksson 
Hovdsjö
tfn. 0695 - 100 07

Ledamot:
Marcus Edström  
Lugnvik
tfn. 0693 - 12141

Ledamot: Wilbert Golverdingen
Lugnvik
tfn.

Ledamot: Mikael Haraldsson
Nyhem
tfn. 0693 - 120 49

Ersättare: Mari Edström
Lugnvik
tfn.  0693-12141

Ersättare: Gun-Britt  Pålsson-Wiik
Bräcke
tfn. 0693 - 100 76

Revisorer:
Göran Bergström   

Nyhem
tfn. 0693 - 121 22
ersättare: Kaisa Widén
Nyhem
tfn. 0693 - 121 22

Sven-Göran Svensson   
Nyhem
tfn. 0693 - 121 37
ersättare: Anna Jönsson 
Hovdsjö
tfn. 0693 - 120 56


Valberedning

Göran Bergström 

Nyhem
tfn. 0693 - 121 22

Sven-Ove Svensson
Lugnvik
tfn. 0693 -  121 40


Tillbaka