Nyhems storlicensområde


Kontaktpersoner trafikskadat vilt

Gastsjö-Dockmyr
Stig Hansson
tfn. 0695-107 95   070-322 96 37

Dockmyr-Grötingen
Nyhem-Sunnerå
Anders Isaksson
tfn.0693-120 01    070-313 15 72

Grötingen-Lövhögen
Östen Hjältman
tfn.0693-202 57    073-038 71 11

Stavre-Mälgåsen
Sam Rodling
tfn.0693-66 20 00   070-608 87 31

Johannes Brink, Stavre.
tfn.0693-21333 eller 070 2792558

Gimdalen-Nyhem
Stig Persson
tfn.0693-130 11