Nyhems storlicensområde

TILLDELNING NYHEMS STORLICENS 2005/06
7/1000 100 vuxna 100 kalvar
NR JAKTLAG       HA

Tilldelning

Kvot 8
2012 Tjärndalshöjden 762 5 3+2  
nytt Hovdsjö 2 305 2 1+1
2013 Nordboan 841 6 3+3  
2014 T.Jonasson 292 2 1+1  
2015 Gissjön 1177 8 4+4  
2016 Lugnvik 2011 14 7+7  
2017 Gimdalen N 3785 26 13+13  
2017  Gimdalen S 3785 26 13+13  
2018 Nyhem V 1091 8 4+4  
2019 Hovdsjö 434 3 2+1  
2020 Rammsjö 1564 11 5+6  
2022 Sunnerå 1023 7 4+3  
4013 Höjda 3318 23 11+12  
5031 Mälgåsen 4365 31 15+16  
5031 Stavre 2000 14 7+7  
5031 Grötingen 2000 14 7+7  
Summa

16 st

28 445 200 100+100

Kvot 7   15 stora 15 kalvar kvar i potten