Nyhems storlicensområde

TILLDELNING NYHEMS STORLICENS 2004/05
8/1000 116 vuxna 112 kalvar
NR JAKTLAG       HA

Tilldelning

Kvot 8
2012 Tjärndalshöjden 1067 9 4+5  
2013 Nordboan 841 7 4+3  
2014 T.Jonasson 292 2 1+1  
2015 Gissjön 1177 9 5+4  
2016 Lugnvik 2011 16 8+8  
2017 Gimdalen N 3785 30 15+15  
2017  Gimdalen S 3785 30 15+15  
2018 Nyhem V 1091 9 5+4  
2019 Hovdsjö 434 3 1+2  
2020 Rammsjö 1564 13 7+6  
2022 Sunnerå 1023 8 4+4  
4013 Höjda 3164 25 13+12  
5031 Mälgåsen 4365 35 18+17  
5031 Stavre 2000 16 8+8  
5031 Grötingen 2000 16 8+8  
Summa

15 st

28 599 228 116+112

Kvot 8   28 stora 32 kalvar kvar i potten