Nyhems storlicensområde


TILLDELNING NYHEMS STORLICENS 02/03


8/1000 181 VUXNA 181 KALVAR

Nr               JAKTLAG     HEKTAR    KVOT     SUMMA     TILLDELNING

06-02-012    Tjärndalsh   1067         6            6,402        3+3

06-02-013    Nordboan     841          6            5,046        2+3

06-02-014    T.Jonasson  292           6            1,752        1+1

06-02-015    Gissjön       1223         6            7,338        4+3

06-02-016    Lugnvik       2011         6           12,066       6+6

06-02-017    Gimdalen N  3785        6           22,71       11+12

06-02-017    Gimdalen S  3785         6          22,71        12+11

06-02-018    Nyhem V     1091         6            6,546        4+3

06-02-019    Hovdsjö      434           6            2,604       1+2

06-02-020    Rammsjö    1564          6            9,384       4+5

06-02-021    Rotsjö        2100         6           12,6           6+7

06-02-021    Mana          1413         6            8,478        4+4

06-02-021    Läroverket   6400         6          38,4         19+19

06-02-022    Sunnerå      1023         6            6,138        3+3

06-02-023    Ulvsjö 1      2843         6          17,058       9+8

06-02-023    Ulvsjö 2      729           6            4,374       2+2

06-04-013    Höjda         3164          6          18,984     10+9

06-04-061    Kolugnarna  3104         6           18,624     10+9

06-04-061*  J.Knutsson    20            6            0,12         0+1

06-05-031    Mälgåsen     4365         6          26,19       13+13

06-05-031    Stavre         2000         6           12            6+6

06-05-031    Grötingen    2000         6           12             6+6

SUMMA 23                     45254           6       271,524      136+136

* Enkalvsområden som ej ingår i den fria kalvjakten.

"I ARBETSUTSKOTTETS ""älgpott"" 45 vuxna 45 kalvar"