Vängåvan 2007-02-05

MÖTE NYHEMS STORLICENS

 

 1. Ordföranden Erik Svensson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

 2. Till ordförande för mötet valdes Erik Svensson.

 3. Till sekreterare valdes Bengt Åsslin.

 4. Till justeringsman valdes Arne Ivarsson

 5. Kallelsen godkändes.

 6. Dagordningen godkändes.

 7. Upprop av jaktlag, närvarande: Lugnvik, Hovdsjö, Mälgåsen, Stavre, Grötingen.
     Gimdalen S, Sunnerå och Tjärndalshöjda.

 8. Avskjutningskvoten för 2006 blev 5,5 älgar per 1000 ha.
     Jämför med 2005 då kvoten blev 6,0 älgar per 1000 ha.
     Nedgången kan förklaras med en varm svårjagad september och som grädde på  
     moset så kom lite för mycket snö som störde jakten.
     Dom flesta av jaktledarna tycker också att älgstammen är på väg nedåt.

 9. Mötet beslutade att för 2007 ansöka om avskjutningskvoten 8 älgar per 1000 ha.

10. Under övriga frågor meddelade Jonas Sandbom att ett nytt jaktområde kommer 
      att bildas. Lugnviks älgjaktområde delas i två mindre områden.
      Det nya området kommer att kallas Lugnvik 2 med en areal på 698 ha och anmäld  
      jaktledare är Gunnar Rosenskär.
      Ett registerat kalvområde på 29 ha kommer att ombildas och tillförs Lugnvik 2.
      För Lugnvik 1 minskar arealen med 640 ha.
      För Nyhem Västra minskar arealen med 29 ha.
      Jaktledarna för Mälgåsen, Stavre och Grötingen har deltagit i Jägarförbundets 
      kurs för Jaktledare. En bra kurs som rekommenderas att alla jaktledare genomför.

11. Nästa möte onsdagen den 22 augusti 2007 på Vängåvan i Nyhem kl.19.00.

12. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Ordf.                               Sekr.                              Just.
Erik Svensson               Bengt Åsslin                        Arne Ivarsson
Erik Svensson               Bengt Åsslin                        Arne Ivarsson

       .....................................................................................................................................................

Tillbaka