Vängåvan 2005-02-09

MÖTE NYHEMS STORLICENS

 

 1. Ordföranden Erik Svensson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

 2. Till ordförande för mötet valdes Erik Svensson.

 3. Till sekreterare valdes Bengt Åsslin.

 4. Till justeringsman valdes Arne Ivarsson

 5. Kallelsen godkändes.

 6. Dagordningen godkändes.

 7. Upprop av jaktlag, närvarande: Lugnvik, Hovdsjö, Mälgåsen, Stavre, Grötingen,
     Gimdalen södra.

 8. Inga förändringar Jaktlag o Jaktledare

 9. Avskjutningskvoten för 2004 blev 5,8 älgar per 1000 ha.  
     Jämför med 2003 då kvoten blev 7,4 älgar per 100 ha.
     Det finns tyvärr jaktlag inom storlicensen som inte anmält avskjutning för 2004
     OBS. även om fällda älgar är 0 så skall det rapporteras in. SKÄRPNING!!!

10. Mötet beslutade att spara kassarapporten till årsmötet.

11. Mötet beslutade att för 2005 ansöka om avskjutningskvoten 8 älgar per 1000 ha.

12. Inga rapporter angående trafikdödat vilt.

13. Inga återrapporter om nya telefonlistan till polisen fungerar.  

14. Nästa möte onsdag den 6 oktober på Vängåvan i Nyhem kl. 19.00

15. Nästa möte onsdagen den 10 augusti 2005 på Vängåvan i Nyhem kl. 19.00
      Till mötet inbjudes Cristel Johansson Svenska Jägareförbundet

16. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Ordf.                               Sekr.                              Just.
Erik Svensson               Bengt Åsslin                        Arne Ivarsson
Erik Svensson                   Bengt Åsslin                    Arne Ivarsson

       .....................................................................................................................................................

Tillbaka