Vängåvan 2004-10-06

MÖTE NYHEMS STORLICENS

 

  1. Ordföranden Erik Svensson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

  2. Till ordförande för mötet valdes Erik Svensson.

  3. Till sekreterare valdes Bengt Åsslin.

  4. Till justeringsman valdes Östen Hjältman

  5. Kallelsen godkändes.

  6. Dagordningen godkändes.

  7. Upprop av jaktlag, närvarande: Tjärndalshöjden, Lugnvik, Höjda,
      Hovdsjö, Rammsjö, Mälgåsen, Stavre Grötingen.

  8. Lars-Åke Henriksson Höjda påminde om att arealen har omräknats till 3318 ha.

  9. Älgobsen redovisades, totalt 288 obs mot 313 för 2003.

10. Avskjutningen redovisades, tyvärr så har vissa jaktlag missat att redovisa
     avskjutningen efter de första 7 dagarna därför går resultatet ej jämföra med 2003.

11. Fällavgifterna skall i år betalas in till Nyhems storlicens c/o Lars-Erik Nilsson  
     Sefastvägen 3 840 50 GÄLLÖ Bankkonto Handelsbanken ***************
     Inbetalas senast 2005-02-05

12. En fråga diskuterades livligt, vem tillfaller älgen som avlivats vid
     trafikskada under jakttid och efter jakttid.
     Ordförande lovade att undersöka saken och redovisa fakta i bilaga till protokollet.

14. Nästa möte onsdag den 9 februari 2005 på Vängåvan i Nyhem kl. 19.00

15. Ordförande förklarar mötet avslutat.


Ordf.                               Sekr.                                   Just.

Erik Svensson                   Bengt Åsslin                         Östen Hjältman

       .....................................................................................................................................................

Tillbaka