Vängåvan 2004-08-11

MÖTE NYHEMS STORLICENS

 

1. Ordföranden Erik Svensson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Till ordförande för mötet valdes Erik Svensson.

3. Till sekreterare valdes Bengt Åsslin.

4. Till justeringsman valdes Östen Hjältman

5. Kallelsen godkändes.

6. Dagordningen godkändes.

7. Upprop av jaktlag, närvarande: Tjärndalshöjden, Lugnvik, Gimdalen S,
    Hovdsjö, Rammsjö, Mälgåsen, Grötingen.

8. Inga förändringar rapporteras.

9. Valberedningen har föreslagit Lars-Eric Nilsson, Sefast väg 5 840 50 Gällö till  
    ny kassör.

10. Till nya revisorer valdes Östen Hjältman och Leif Wolfenstein

11. Ordföranden redovisade två förslag ett med kvoten 8/1000 ha och ett med
      9/1000 ha. Förslaget med 8/1000 ha antogs enhälligt.
      Kalvkvoten 60 % för extra tilldelning skall gälla även i år.

12. Beslöts att fri kalvjakt skall gälla även i år.

13. Ordföranden har sammanställt en ny lista på kontaktpersoner för trafikskadat vilt.  
      Listan har lämnats in hos Polisen i Bräcke och på Polisen sambandscentral i
      Östersund. För årets älgjakt gäller följande tider, 6 september 26 september
      och 9 oktober 31 januari 2005.

14. Nästa möte onsdag den 6 oktober på Vängåvan i Nyhem kl. 19.00

15. Ordförande förklarar mötet avslutat.


Ordf.                               Sekr.                                   Just.

Erik Svensson                   Bengt Åsslin                         Östen Hjältman

       .....................................................................................................................................................

Tillbaka