Vängåvan 7 maj 2003


EXTRA ÅRSMÖTE NYHEMS STORLICENS

1

Ordföranden Tommy Persson öppnade mötet och hälsade deltagarna
välkomna.

2

Till ordförande för mötet valdes Tommy Persson.

3

Till sekreterare valdes Bengt Åsslin.

4

Till justeringsman valdes Erik Svensson.

5

Kallelsen godkändes.

6

Dagordningen godkändes.

7

Upprop av jaktlag, närvarande; Tjärndalshöjden, Lugnvik, Gimdalen N,
Gimdalen S, Hovdsjö, Rammsjö, Höjda, Mälgåsen, Ulvsjö1, Mana.

8

Till ny ordförande valdes Erik Svensson.

9

Till ny kassör på 1 år valdes Tomas Isaksson.

10

Till nytt arbetsutskott valdes Bengt Åsslin, Tord Persson
och Leif Wolfenstein.
11
Nästa möte: Vängåvan, onsdagen den 1 oktober 2003 kl. 19.00.

12

Under övriga frågor diskuterades gemensam jaktstart för hela storlicensen.
Inget beslut om gemensam jaktstart, jaktlagen avgör själva när dom
vill börja jaga.

    Ordf.
Tommy Persson
Sekr.
Bengt Åsslin
Just.
Erik Svensson
Tillbaka