Nyhems storlicensområde

Protokoll fört vid årsmöte med Nyhems Storlicensområde 20030219.

Ordförande förklarar kvällens möte öppnat.

Beslutas välja sittande ordförande att leda kvällens möte.

Beslutas välja Leif Johansson till sekreterare för kvällen.

Beslutas att välja Anders Isaksson att tillika ordförande justera protokollet.

Beslutas att godkänna kallelsen till mötet.

Beslutas godkänna dagordningen.

Upprop av jaktlag, närvarande; Tjärndalshöjden, Lugnvik, Gimdalen N, Gimdalen S, Nyhem V, Hovdsjö, Rammsjö, Rotsjö, Mana, Ulvsjö 1,   Höjda, Mälgåsen och Grötingen.

Kassörens rapport föredras och beslutas till handlingarna med godkännande.

Beslutas att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslutas godkänna avskjutningsrapporten 02/03, se bilaga.

Beslutas att ansöka om 8 älgar/ 1000ha inför höstens jakt, beslutas att 7 /1000ha utdelas i grund till lagen samt att kalvprocenten skall vara 60%.

Beslutas att fri kalvjakt gäller även i fortsättningen.

Beslutas att ansökan om extra älgar att skjuta först kan göras efter septemberjaktens slut.

 

Inför behandling av dagordningens punkter

A               Val av ny ordförande

B               Val av ny kassör

               Val av arbetsutskott

Uppstår ett prekärt läge på mötet. Valberedningen har tydligen helt kapsejsat, ingen finns närvarande och inget förslag finns. Då ej heller mötet lyckas få fram namnförslag

Beslutas :

Punkterna val bordlägges till nytt extra årsmöte som skall hållas 7 maj kl.19.00 på Vängåvan i Nyhem.

Till valkommitté inför mötet beslutas välja, Tord Persson, Leif Wolfstein, Bengt åslin och Erik Svensson.

På extra mötet kommer även frågan om vi skall ha kvar någon storlicens att diskuteras.

Ordförande tackar för intresset vid dagens möte och förklarar detta för avslutat.

 

Vid pennan                      Justeras                        Ordförande

Leif Johansson             Anders Isaksson                  Tommy Persson