Nyhems storlicensområde
Protokoll fört vid möte med Nyhems storlicens 2002 09 25
Vängåvan i Nyhem.


1 Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Beslutas välja sittande att leda kvällens möte

3 Beslutas att välja Leif Johansson till kvällens sekreterare

4 Beslutas att välja Peter Persson att jämte ordförande justera protokollet

5 Beslutas att godkänna kallelsen till mötet

6 Beslutas att godkänna dagordningen

7 Upprop av jaktlag, närvarande; Tjärndalshöjden, Gimdalen S, Nyhem V,
Hovdsjö, Rammsjö, Rotsjö, Mana, Läroverket, Ulvsjö1, Höjda, Mälgåsen
och Stavre.

8 Inga förändringar av jaktledare eller områden finns att notera.

9 Genomgång av Älg-obs och septembers avskjutning, se bifogade listor
Ordförande skickar ut information med detta protokoll hur lagen söker
extra tilldelning utöver fastställd avskjutningskvot.

10 Inbetalningskort för fällavgifter utdelas, 250 kronor per vuxet djur skall
vara inbetalt senast 5 februari 2003.

11 Beslutas att nästa möte vilket är storlicensens årsmöte äger rum 2003 02 19
klockan 19.00 på Vängåvan i Nyhem.

12 Under övriga frågor omtalas att förra mötesbeslut om att information från
storlicensen nu finns att hitta på internet under www.nyhem.nu är klart.

13 Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för intresset.

Vid pennan Ordförande Justeras

Leif Johansson Tommy Persson Peter Persson