Nyhems storlicensområde


Protokoll fört vid möte med Nyhems storlicensområde,
2001 09 26 kl.19.00, Vängåvan Nyhem.

§1    Mötet förklaras öppnat av ordf. Markus Edström

§2    Beslutas välja Markus till ordf. för kvällens möte

§3    Beslutas välja Leif Johansson som sekreterare för mötet

§4    Beslutas att välja Anders Isaksson att justera kvällens protokoll

§5    Beslutas godkänna kallelsen till mötet.

§6    Dagordningen föredrages och godkännes

§7    Upprop av jaktlag: Närvarande är Tjärndalshöjden, Lugnvik,
       Gimdalen södra, Nyhem västra, Ramsjö, Rotsjö, Mana, Sunnerå
       Ulvsjö 1, Kolugnarna, Mälgåsen, Stavre och Grötingen.

§8    Höjdas jaktlag har meddelat att Lars Åke Henriksson är ny jaktledare.
       Kolugnarna meddelar att deras representant till storlicens
       möten fr.o.m. nästa möte är Lars Lindberg.
       Markus Edström meddelar att han vid nästa möte 13 februari avser
       att avgå som ordförande i storlicensen.
       Nästa möte den 13 februari 2001 skall vara årsmöte. Beslutas
       godkänna förändringarna
.
§9    Beslutas att §9 och §10 behandlas tillsammans.

§10  Beslutas att § 9 och 10, val av ny kassör och val av nytt arbets
       utskott bordlägges till nästa möte som är storlicensens årsmöte,
       13 februari 2002. Nuvarande kassör Göran Bergström och
       nuvarande arbetsutskott tjänstgör fram till dess.
       Beslutas att förstärka valberedningen som består av Sven Ivar
       Nordin och Torsten Jacobsson med Markus Edström.
       Vikten av att meddela kandidater till valberedningen från jakt
       lagen poängteras, likaså att valberedningen är väl för
       beredd till årsmötet.

§11  Ordförande redogör för älg obsen. Samtliga lag skickat in
       förutom Mälgåsen, deras är på gång. Beslutas lägga
       till handlingarna.
§12  Ordförande redogör för avskjutningen i september, se lista.
       Markus kollar med de lag som ej rapporterat.
       Beslutas till handlingarna.
       Ordförande presenterar ett förslag till hur arbetsutskottet ska
       behandla ansökningar om extra tilldelning av älgar.
       Beslutas att anta förslaget. Bifogas protokoll.

§13  Beslutas att rekommendera att alla lagen inom storlicensområdet
       påbörjar jakten 2002 den 7 september.

§14  Under övriga frågor besvaras frågan när oktoberjakten börjar11 oktober.
       Beslutas att kassören skickar ut inbetalningskort för fällavgifter
       och meddelar tidpunkt för sista betalningsdag.

§15  Beslutas att nästa möte är årsmötet den 13 februari
       2002 klockan 19.00 på Vängåvan i Nyhem. Vi skickar en maning att
       ställa upp från samtliga jaktlag.

§16  Ordförande tackar för intresset och förklarar mötet
       avslutat.

./. Bilagor:
Älg OBS, avskjutningsrapport, regler för extra ansökan av älgar.


Vid protokollet Ordförande

Leif Johansson Markus Edström

Justeras

Anders Isaksson