Nyhems storlicensområde
AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS 2010/11
JAKTLAG       Tjur K
Kviga
Tjur kalv Ko kalv SUMMA Kvot
10-11
Kvot
09-10
Kvot 08-09
Tjärndalshöjden 762 2 1 1 2 6 7,8 7,8 6,5
Nordboan 841   3 1 3 7 7,1 4,7 5,9
Gissjön 1 177 2 1 1 2 6 6,7 6,7 5,9
Lugnvik 1 432 2 2 5 1 10 6,9 6,9 7,6
Bönnran 710 1   1   2 5,6 5,6 5,6
Gimdalen N 3 785 6 8 5 5 24 6,3 5,5 7,1
Gimdalen S 3 785 8 5 5 4 22 5,8 4,7 3,6
Nyhem V 786             10,1 12,7
Hovdsjö 434 1 1   2 4,6 11,5 6,9
Hovdsjö 2 412 1 2 2 5 12 12,2 7,2
Ramsjö 1 856 1 3 2 2 8 4,3 4,2 4,8
Sunnerå 1 023 1 2 2 1 6 5,8 7,8 6,8
Höjda 3 318 7 4 5 8 24 7,2 5,1 7,5
Mälgåsen 4 642 6 7 6 5 24 5,1 6,0 4
Stavre 2 000 4 2 4 2 12 6 5,5 4,5
Grötingen 2 000 2 5 3 2 12 6 4,5 4,5

16

28 957 42 45 44 39 87+83 5,9 5,8 5,6

 Nyhems storlicens  Areal 28 790ha -  Avskjutning 2010/11 Vuxna 87  Kalvar 83 - Avskjutning5,9 per 1000 ha