Nyhems storlicensområde
AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS 2009/10
JAKTLAG       Tjur K
Kviga
Tjur kalv Ko kalv SUMMA Kvot
09-10
Kvot 08-09 Kvot
07-08
Tjärndalshöjden 765 1 1 2 2 6 7,8 6,5 7,8
Nordboan 841 2 1 1 4 4,7 5,9 8,3
Gissjön 1 177 3 1 2 2 8 6,7 5,9 6,7
Lugnvik 1 432 5 2 3 10 6,9 7,6 5,5
Bönnran 701 1 3 4 5,6 5,6
Gimdalen N 3 785 7 5 4 5 21 5,5 7,1 5,2
Gimdalen S 3 785 5 5 3 5 18 4,7 3,6 3,6
Nyhem V 786 1 2 2 3 8 10,1 12,7 2,5
Hovdsjö 434 2 2 1 5 11,5 6,9 6,9
Hovdsjö 2 412 1 2 2 5 12,2 7,2 13,1
Ramsjö 1 856 3 1 3 7 4,2 4,8 2,1
Sunnerå 1 023 2 2 1 3 8 7,8 6,8 8,7
Höjda 3 318 3 6 5 3 17 5,1 7,5 4,2
Mälgåsen 4 642 8 6 7 7 28 6,0 4 3,8
Stavre 2 000 5 2 1 3 11 5,5 4,5 5
Grötingen 2 000 2 4 2 1 9 4,5 4,5 4,5

16

28 957 47 39 36 47 86+83 5,8 5,6 4,7

 Nyhems storlicens  Areal 28 957 ha - Tilldelning 2009/10  Vuxna 101 Kalvar 100 -  Avskjutning 2009/10 Vuxna 86  Kalvar 83