Nyhems storlicensområde

           AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS  2001/02


          NR     JAKTLAG        HA          OXE         KO      O.KALV    K.KALV   SUMMA        KVOT 

           2012  Tjärnddsh.     1067        I           3           1           3           8              7.5

           2013  Nordboan       841         2           1           1           1           5              5.9

           2014  T.Jonasson    292         0           0           0           0           0               0.0

           2015  Gissjön         1223        3           2           2           2           9               8.1

           2016  Lugnvik        1816        3           3           2           3          11               6.6

           2017  Gimdalen N    3785       5           6           5           5          21               5.5

           2017  Gimdalen S    3785       6           5           5           0          16               4.2

           2018  Nyhem V      1091        2           3           4           4          13              11.9

           2019  Hovdsjö        434         2           0           2           1           5              11.6

           2020  Rammsjö       1564        1           1           3           4           9               5.7

           2021  Rotsjö          2100        2           3           2           2           9               4.2

           2021  Mana           1413        2           3           2           1           8               6.3

           2021  Läroverket     6400     11            7           3           5         26               4.1

           2022  Sunnerå        1023       1           2           1           3           7               6.8

           2023  UIvsjö 1        2843       5           6           4           6          21               7.4

           2023  Ulvsjö 2        933         2           2           2           1           7                7.5

           4013  Höjda           3164       5           5           2           7          19                6.1

           4061  Kolugnarna     3124      7           7          10          7           31              10.0

           5031  Mälgåsen      4365       8            7           5           4         24                5.5

           5031  Stavre          2000       2           5           3           3          13               6.5

           5031 Grötingen       2000       5           0           2           3           8                4.0

     SUMMA       21              45263      75            71            62           63           271                6.0

Oskjutna älgar 92 st. 35 stora 57 kalvar