Styrelsen för Nyhems Snöskoterklubb
              samt ansvariga kontaktpersoner
                     under verksamhetsåret 2012

 

Ordförande: Jonas Sandbom
tfn.  0693-120 80

Sekreterare: Helena Hannus 
tfn. 0693-121 27


Ledamot:
Mikael Haraldsson
tfn. 0693 - 120 03

Ledamot: Glen Johansson  
tfn. 0693-120 08

Vice ordförande: Patrik Lindberg
tfn. 0693-120 54

Kassör: Gun Johansson  
tfn. 0693 - 150 25  070 - 30 66 008


Ledamot: Stig Lundberg  
tfn. 070-338 70 89

Suppleant: Ronny Hjelm
tfn. 0693 - 120 00

                                    Övriga kontaktpersoner

FISKEKOMMITÈN:  Jonas Sandbom
tfn. 0693-120
80
Leif Johansson
tfn. 0693 - 120 73
Tommy Svensson
tfn.

LEDKOMMITÈN: Christer Johansson (sammankallande)
tfn. 0693 - 150 25
Mikael Haraldsson 
tfn. 0693 - 120 03
Nicklas Hjelm 
tfn. 0693 - 120 00

Nicklas Larsson
tfn.  
Sven-Gunnar Falk
tfn.
Tommy Svensson
tfn. 0693-12025

REVISORER:  Karl-Erik Thorsell
tfn. 

VALBEREDNING: Ronny Hjelm (sammankallande)
tfn. 0693 - 120 00
Mia Matsson
tfn.  0693-120 01
Helena Hannus
tfn. 0693 - 121 27

Tillbaka