I den östra delen av Bräcke Kommun ligger Nyhemsbygden.
Bräcke Kommun har en befolkningsmängd på ca 6 500 invånare, detta på en yta av 3850 km2. En del av dessa invånare har valt att bosätta sig i själva Nyhem, och i byarna runt omkring.

Mer kommuninformation hittar Ni på Bräcke Kommuns hemsida