Det är enkelt att både komma till - och lämna - Nyhem.
Goda bussförbindelser till Bräcke finns, via Länstrafikens linje 224, för fortsatt resa mot Östersund.
Bussens tider är optimerade mot både busslinjer och tåget mot Östersund eller Sundsvall.
För aktuell tidtabell besök Länstrafiken på www.lanstrafiken-z.se