Inbjudan till möten den 17 mars
samtliga hålls på Vängåvan  


 Hovdsjö 1:70 ek 

 
Föreningsstämma

 
Söndag 17 mars
klockan 15:00


------


Motioner till Föreningsstämman 
skall vara inlämnade till 
Hovdsjö 1:70 ek.för. 
Nyhem 219 843 93 Bräcke
senast 2 veckor 
före Föreningsstämman
vi serveras kaffe o macka

------Nyhemsbygdens
Byaråd


Årsmöte

Söndag 17 mars
efter 1:70


-----

Motioner till Årsmötet 
skall vara inlämnade till 
Nyhemsbygdens Byaråd
Nyhem 219 843 93 Bräcke
senast 2 veckor 
före Årsmötet