NYHEMS KYRKA 

1853 - 


Bräcke/Nyhems Församling
E-post: bracke.forsamling@svenskakyrkan.se
 Hemsida: www.svenskakyrkan.se

Till Nyhemsbygdens samtliga föreningar!
Alla har väl någon gång varit och hälsat på i Nyhems Kyrka, under mer eller mindre trevliga omständigheter: dop, vigsel, musikstunder, gudstjänster eller begravning. Kyrkan finns där för oss i glädje och i sorg, år efter år. Den är en viktig del av vårt kulturarv. Vi har en fin liten kyrka, värd att vårda.
Men, hur många av oss känner till varför den står just där den står, när den kom dit osv.?

År 2007, har den faktiskt stått där i 154 år!
Ovanför kyrkporten står år 1853 med romerska siffror.

Varma hälsningar,
Nyhems kyrkoråd

Blomsterfonden lever vidare, men kallas numera; gåvomedelsfonden. Ett stort Tack till er som sköter den verksamheten! Ett stort Tack till alla er som skänkt och som tänker skänka gåvomedel även i fortsättningen! Genom dessa medel kan vi förnya och försköna både kyrka och församlingshem. För oss som lever här nu och för kommande generationer.
De senaste åren har medel gått till bl a:
  • Flaggstång
  • Vacker och gedigen myntlåda till ljusbäraren (ljusbäraren skänkt av Bengt och Ingegerd Lek. Ett stort Tack för denna fina gåva!)
  • Vaser till altaret
  • Spegel och tamburmajor till vapenhuset
  • Tamburmajorer längst bak i kyrkan (där vi gjort större plats för kläder mm)
  • Glasskåp i församlingshemmet


                               
Välkomna till kyrkan!


Tillbaka