Protokoll förda vid Hovdsjö fiskevårdsområde:s möten. 
Årsstämma den 3 april 2023
Årsstämma den 21 mars 2022
Årsstämma den  4 okt 2021
Styrelsemöte den  5 februari 2021
Årsstämma den  18 mars 2020
Årsstämma den  18 mars 2019
Årsstämma den  16 april 2018
Årsstämma den  6 mars 2017
Årsstämma den  18 april 2016
Årsstämma den  13 april 2015
Årsstämma den  7 april 2014
Årsstämma den 15 april 2013
Årsstämma den 23 april 2012
Årsstämma den 18 april 2011
Årsstämma den 19 april 2010
Årsstämma den 20 april 2009
Årsstämma den 21 april 2008
Årsstämma den 23 april 2007
Årsstämma den 24 april 2006
Årsstämma den 25 april 2005
Årsstämma den 26 april 2004

tillbaka