Förtroendevalda i Nyhems Fiber
2017 -
 

         Ordförande:
Lars-Göran Mårtensson  tfn. 073-180 06 50, 0693-121 12

Ledamöter:
Jan Westling tfn.  076-138 00 78 eller E-post till Jan Westling
Thorbjörn Moe  tfn. 0730-38 91 91, eller  E-post till Thorbjörn Moe
Anna Jönsson tfn. 070-62 65 165
eller E-post till Anna Jönsson
Tommy Persson tfn. 070-344 47 99 eller E-post till Tommy Persson

Ersättare i styrelsen:
Anne Eriksson tfn. 0693-120 12
Peter Persson 070-318 44 16 eller E-post till Peter Persson

Revisorer:
Magnus Berggren tfn. 070-589 25 98
Annki Hjelm tfn. 0693-120 00
ersättare:
Patrik Lindberg tfn.

Valberedning:
Magnus Berggren (sammankallande)tfn.070-589 25 98
Margareta Svelander tfn.0693-120 32
Gunnar Eriksson tfn.0693-120 12

Byombud:
Bygget:
Fredrik Staaf tfn.070-175 51 75 eller E-post till Fredrik
Dockmyr
Lars-Åke Henriksson tfn.070-314 21 66 eller E-post till Lars-Åke
Gastsjö
Karl Holmberg tfn.070-317 65 25 eller E-post till Kalle
Grötingen
Anders Lundqvist tfn. 070-238 01 22 eller E-post till Anders Lundqvist
Hovdsjö Sunnerå
Gunnar Eriksson tfn. 0693-120 12
Lugnvik
Sven-Ove Svensson tfn. 070-314 09 28
Nyhem
Magnus Berggren tfn. 070-589 25 98
Ronny Hjelm tfn. 0693-120 00
Ulvsjö
Tommy Persson tfn. 070-344 47 99 eller E-post till Tommy Persson

 

 
 

tillbaka