NYHEMS FIBER EKONOMISK FÖRENING
till fibersidan
 
 

Inbjudan till alla – både medlemmar och andra intresserade!

 

Stormöte

i Nyhems fiber

tisdag 12 augusti
kl 19

på Vängåvan

Lägesrapport

Preliminär kostnad presenteras

Representanter från byNet och Bräcke kommun deltar

 

Välkomna!