Protokollet letas nu fram,
det tar ca 20 sekunder vid 56 k